Kalite, Çevre Ve Bilgi Güvenliği Politikasi

PETROFER Türkiye » Kalite, Çevre Ve Bilgi Güvenliği Politikasi

Kalite, Çevre Ve Bilgi Güvenliği Politikasi

Kalite Ve Çevre Politikasi Beyani

PETROFER Endüstriyel Yağlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş., tecrübe ve bilgi birikimi ışığında, otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek performanslı kimyasallar, metal işleme ve yüzey işlem ürünleri ile diğer sanayilerdeki özel uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı endüstriyel yağlar, kimyasallar, motor yağları ve gresleri dünya çapında geliştirir, üretir ve pazarlar.

Yönetim Sistemleri Kapsami

DIN ISO 9001/14001 - Entegre Yönetim Sistemi (EYS), DIN ISO 9001 ve DIN ISO 14001'e uygun olarak tüm girişimcilik süreçlerinin ve prosedürlerinin önemli bir parçasıdır.

1. Kalite / Çevre / Sürdürülebilirlik / Güvenlik

için çok önemlidir. Bu nedenle Politikamızın belirttiği hedefimiz, ürünlerimizin yüksek kalitesini korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamak, adil fiyatlandırma ve güvenli ürünlerle güvenli teslimat, güvenli çalışma ortamı, güvenli tesis ve ekipman sağlamak ve yıkıcı olaylardan kaçınmaktır. Etkin, süreç odaklı kalite, çevre, enerji ve güvenlik yönetiminin kapsamlı bir sistemini uygulayarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İlgili ölçüm / değerlendirme programları, bu alanlarda performansımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Entegre Yönetim Sistemi, toplam kalite yönetimi (TKY) ve sıfır hata stratejisi için temel oluşturmaktadır, bu sayede ulusal ve global bir erişim ile müşterilere tercih edilen tedarikçi olma hedefiyle ürünlerimizi ve hizmetlerimizi izlememize, kontrol etmemize ve sürekli geliştirmemize yardımcı olur.

Yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için teklifler sunarak, kendimizi ve çalışanlarımızı departman ve grup seviyesinde kalite ve çevresel hedeflerimize ulaşmaya aktif katılımını taahhüt ederiz. Bu amaçla, tüm gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı da taahhüt ediyoruz. Biz, yürürlükteki yasal ve kamu şartnameleri ve sözleşmeyle ya da başka şekillerde üstlendiğimiz tüm diğer gereklilikler ve yükümlülükler de dahil olmak üzere, tüm bağlayıcı yükümlülükleri gözleyeceğimizi de taahhüt ediyoruz.

İş Güvenliği, Tesis Ve Ekipman Güvenliği

Tüm çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve çevremizin korunması bizim için büyük önem taşımaktadır. İlgili tüm ulusal mevzuata ve Petrofer sahalarındaki diğer şartlara uygunluk, bu konuda önemli bir ön koşuldur. Bu sorumluluk, çalışanlarımıza uygun talimatların verilmesini ve tehlikeli maddelerden kaçınılıp yerine alternatifinin kullanılıp kullanılamayacağı, tesis ve sistemlerimizin bakım, servis ve düzenli muayenesini incelemeyi içerir. Bu, proses kaynaklarının güvenilir bir şekilde kullanılabilir olmasını, yüksek düzeyde iş güvenliği ve aksaklıklardan kaçınılmasını sağlar.

Biz, çalışanlarımız ve bizim için çalışmak üzere görevlendirdiğimiz şirketler, her zaman güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çalışanları, yatırımı, operasyonları ve yakın çevremizi suç içerecek veya kötü niyetli saldırılara karşı, yaralanma, kayıp ve/veya tahribat riski oluşmaması için kapsamlı güvenlik ve güvenlik önlemleri uygulanır. Tüm bu güvenlik ve güvenlik önlemleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve en gelişmiş teknolojiye uygun olarak sürekli güncellenmektedir.

Bilgi Güvenliği

Petrofer olarak bilgi güvenliği çalışmaları kapsamında; faaliyetlerimizle ilgili yasal veya gerekliliklerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyi, faaliyetlerimizde üretilen, saklanan, iletilen her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, çalışanları ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlamayı, kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, bilgi varlıklarının bulunduğu ortamların fiziksel ve elektronik güvenliğini sağlamayı ve bilgi güvenliği risklerini etkin olarak yöneterek, bilginin güvence altına alınmasını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

2. İş Etiği

Dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme kesinlikle yasaktır. Çalışanlara yaş, cinsiyet, engellilik, hamilelik, ırk, din, siyasi inanç veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapılması da aynı şekilde yasaktır. Çocuk işçi çalıştırmaya izin verilmez. Bu etik kurallar Petrofer Yönetim El Kitabında ayrıntılarıyla belirtilmektedir.

Biz açık iletişim kültürünü teşvik eder ve karşılıklı ilişkilerimizde birbirimize saygı duyarız.

Işıl TAŞKIN KUMCU

Genel Müdür

Up