KARİYER

En önemli değerimizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Misyonumuz, PETROFER Türkiye'nin değerleri ile uyumlu yetenekleri bünyemize katarak, onları elde tutmak ve geliştirmektir. Bu bakış açısıyla politika ve uygulamalarımızı geliştiriyoruz.

PETROFER Türkiye » KARİYER

Güncel Pozisyonlar

Tüm adaylarımız, Linkedin ve Kariyer.Net aracılığı ile açık pozisyonlarımızı takip ederek başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. Pozisyona göre; İngilizce sınavı, sunum, envanter, yetkinlik bazlı mülakat, yöneticilerimizle teknik görüşme ve Genel Müdür mülakatı ile devam eden sürecimiz; ücret teklifi ile devam etmektedir.

İLKELERİMİZ

KÜRESEL MİSYONUMUZ

Gelenekleri ve geleceğe yönelik vizyonlarıyla kimya endüstrisinin bu şirketi sürdürülebilirlik, kalite bilinci ve çalışanlarının bireysel uzmanlığına güveniyor. Bu şekilde, ürün ve hizmetler PETROFER'in temsil ettiği çok yönlü doğayı ve istekleri somutlaştırmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Her yıl mutlaka bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, topluma birlikte yarar sağlamaya çalışıyoruz.


70

İhracat Ülkesi

150

Çalışan

4

Laboratuvar

4

Üretim Tesisi


Çalışma Hayatı

Çeşitlilik

Gücümüz çeşitliliğimizde yatıyor. Saygı, hoşgörü ve takdir üzerine kurulu şirket etiğimiz ve dürüstlüğümüzle fırsat eşitliğini ve kültürel çeşitliliği teşvik ediyoruz. Bu bakış açımız, şimdi ve gelecekte, kurumsal başarımızın temelini teşkil ediyor. PETROFER olarak, hangi kültür ve geçmişe sahip olursa olsun, tüm çalışanlarımızı eşit şekilde kucaklıyor, fırsat eşitliği sağlıyoruz. Çeşitliliğimiz, birlikte büyüme gücümüzü arttırmaktadır.

Fırsat Eşitliği

Çalışanlarımıza din, dil, ırk, cinsiyet, vb. ayrım gözetmeksizin her koşulda eşit davranıyoruz. Bu konuda farkındalığın artması bizim için önemli bir konudur. Sonuç olarak; kişisel gelişimin anahtarı olan eşit yaşama hakkından, çalışanlarımız ve şirket olarak yararlanıyoruz.

Farklı Nesiller

Şirket olarak, PETROFER' de çalışan farklı nesillerin, birbirinden farklı gereksinimleri olduğunun farkındayız. Her nesil, içinde olduğu dönemin etkileriyle şekillenmektedir. Nesillerin farklı beklenti, bilgi ve işe yaklaşımları olduğundan, şirket içinde açık diyaloğu teşvik ediyoruz.

Kültürel Çeşitlilik

PETROFER, 70'den fazla ülkede ve dünya çapında çok sayıda lokasyonda doğrudan müşterileri olan, küresel olarak aktif bir şirkettir. Kültürel çeşitlilik ve buna bağlı olarak dünya çapındaki çalışanların birbirinden farklı deneyimleri PETROFER'i hep öne çıkarmaktadır. Bu nedenle, her zaman tüm gücümüzle bu çeşitliliği desteklemeye ve saygı duymaya devam ediyoruz.

Engelli Çalışanlar

PETROFER'de engelli çalışanlarımıza her zaman fırsat eşitliği sağlıyoruz. İşveren olarak, bu konuya yoğun bir ilgi gösteriyoruz, çünkü biliyoruz ki engelli olmak her an ortaya çıkabilecek bir durumdur. Bu nedenle engelli çalışanlarımızı her zaman destekliyoruz.

Çalışma Kültürü

Geleneksel insan kaynakları uygulamalarımızın yerini dijital uygulamalara bırakıyoruz. Stajyerlerimizden yöneticilerimize kadar tüm çalışanlarımızı dijital araçlarımızla bir araya getiriyor; yetenek yönetim sistemimiz ile sürekli gelişim fırsatları sunuyor, kariyer haritalarımız ile geleceğimize yön veriyor, performans hedeflerimizi anlık takip ederek değişime hızla ve birlikte ayak uydurabiliyoruz. Biz olma, sorumluluk alma ve sonuca ulaşma, iletişim, sürekli gelişim ve değişime uyum, güven ortamı yaratma ve müşteri odaklılık değerlerimizle kültürümüzü yaşatıyoruz. Liderlik yetkinliklerimizle, çalışanlarımıza rol model oluyor, ekiplerimizle birlikte büyüyoruz.

Up