Sürekli Döküm Kalıp Ayırıcılar

PETROFER Türkiye » Sürekli Döküm Kalıp Ayırıcılar

SÜREKLİ DÖKÜM KALIP AYIRICILAR SERIMIZ

Sürekli döküm teknolojisi şu anda dünya çapında en verimli çelik üretimi yöntemidir. Dünya çeliğinin %90'ından fazlası sürekli döküm prosesi ile üretilmektedir. Yeni pazarların, alaşımların ve çelik kullanım uygulamalarının gelişmesiyle, kalite taleplerinin karşılanarak daha yüksek döküm hızında çelik üretme zorlukları yaşanmaktadır. Artan verimlilik ve kalite talebini karşılamak için çeliğin sürekli dökümü sırasında kullanılan en kritik ürünlerden biri sürekli döküm kalıp ayırıcılardır.

Döküm prosesinde metal üretim oranlarının iyileştirilmesi

AYRICA ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

UZMANLIĞIMIZ

PETROFER'in fiziksel, termal, kimyasal gibi pek çok kritik özelliğin optimum kombinasyonuna sahip olan kalıp yağları ve kalıp tozları, çeliğin günümüz standartlarına göre başarılı ile üretilmesine olanak sağlar. Üstün teknolojimiz, kalite gerekliliklerini karşılarken proses verimliliğini arttırmaya da yardımcı olur.

DETAYLI ÜRÜN YELPAZEMİZ

KALIP YAĞLARI

PETROFER MOULD OIL serisi ürünlerimiz, sürekli döküm işlemi sırasında ergimiş çeliğin kalıba yapışmasını önlemek için tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımı kalıp ömründe iyileşme sağlar, yüzey kalitesi problemlerini ortadan kaldırır, sürekli döküm yöntemiyle imal edilen mamullerin kalitesini arttırır, işçilik maliyetini düşürür ve yüksek döküm hızlarında çok iyi performans sağlar. PETROFER MOULD OIL serisi, özellikle sürekli döküm prosesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, mineral yağ içermeyen ürünlerdir. Bu kalıp yağları, yüksek kaliteli yağlayıcılar ve katkı maddelerinden formüle edilmiştir. Ürünler toksik değildir, biyolojik olarak doğada çözünebilir ve bu nedenle insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkisi yoktur.

DÖKÜM TOZU VE GRANÜLLER

Sürekli Döküm ve başlangıç tozları/granülleri, düşük karbonlu, yüksek karbonlu ve peritektik çelik kaliteleri için formüle edilmiştir. Genellikle slab, ince slab, kütük, blum ve profil üretimi için kullanılırlar. Ürünler, kalıbın ve çeliğin tutarlı bir şekilde kaplanmasını sağlarken, uygulama ekipmanında topaklana veya tıkanmanın önüne geçecek şekilde tasarlanmıştır.

POTA VE TANDİŞ ÖRTÜ TOZU

Asidik ve bazik tandiş örtü tozları; inklüzyon gidermede, sıvı çeliğin oksidasyonunu önlemede ve döküm kalitesini iyileştirmede kritik öneme sahiptir. Bu ürünler sıvı çelik ile havanın temasını engelleyerek hem ısı kaybının önüne geçer, hem de oksitlenmeyi engeller.

UYGULAMA ÖRNEĞİ

PETROFER ürünleri, bakır kalıpların etkin yağlanmasının yanısıra, ikincil oksidasyonu önler ve eriyik ile kalıp arasında yalıtımı sağlar. Ayrıca metalik olmayan inklüzyonların emilimini de arttırırlar. Kütüklerin açık dökümüne uygun ürünler geliştirilmiş olup; kalıp boyunca sağlanan etkin soğutma ile deformasyonun önüne geçerken uzun kalıp ömrü elde edilmesine olanak sağlar. Pota, tandiş ve yüksek fırınların metal transfer kanalları için pasif yalıtım tozu ve granül ürünler mevcuttur. Bu ürünler erimiş metalin üst yüzeyinde termal yalıtımı sağlayarak radyasyonla ısı kayıplarını önler. Çelik potalar ve tandişler için nötür ve temel kalitelerde ürünler mevcuttur. Çevre dostu DÜŞÜK DUMANLI pota örtü ürünlerimiz mevcuttur. Temel flakslar, sürekli döküm sırasında kritik çelik kalitelerinde Alümina inklüzyonlarını absorbe etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

SİZE VERDİĞİMİZ SÖZLER

Müşteri odaklı

Yüksek esneklik ve hızlı yanıt

En son teknoloji

Uygulama desteği ve müşteri hizmeti

Uzun süreli işbirliği

AVANTAJLARINIZ

TOPLAM MALİYETİN AZALTILMASI

  • Daha uzun kalıp ömrü
  • Proseste kullanılan sarf malzemenin azaltılması
  • Daha etkin yağlama ve daha düşük proses maliyetleri sağlar

YÜKSEK PROSES VERİMLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİK

  • Döküm hızını artırır
  • Kalıptaki erimiş çelik yüzeyin oksitlenmesini önler
  • Sürekli döküm kalıbının sağlamlığını artırır, inklüzyonları ve çatlakları azaltır

ÇEVRESEL DENGENİN İYİLEŞTİRİLMESİ

  • Kimyasal sarf malzeme kullanımını azaltır
  • İyi yalıtım ile enerji tasarrufu sağlar
  • Hurda miktarı azalır ve yeniden işleme oranı artar
Up