Ticari Nitelikli Veri Satış Sözleşmesi

PETROFER Türkiye » Ticari Nitelikli Veri Satış Sözleşmesi

Ticari Nitelikli Veri Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI:

Unvanı : Petrofer Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş

Adresi : İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10008 Sokak No:1 Çiğli - İZMİR/TÜRKİYE

İnternet Sitesi : [www.petrofer.com.tr]

E-posta : iletisim@petrofer.com.tr

Tel. No : (+90) 232 376 84 45

Ticaret Sicil No :

MERSİS No :

1.2. ALICI:

Alıcı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında tacir olduğu beyan ve taahhüt etmiş olup tacir olmayan bir kullanıcının [www.petrofer.com.tr] alan adlı internet sitesi üzerinden hesap açarak yapmış olduğu eylemlerden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Unvanı/ Adı Soyadı :

Vergi No / T.C. Kimlik No :

Vergi Dairesi :

Telefon :

Adresi :

E-posta :

2. TANIMLAR

Aşağıda yer alan terimler karşılıklarında kendileri için yapılan tanımlamadaki anlamları taşırlar.

Sözleşme sözcüğü işbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi ile eklerinde yer alan muhtelif tarihler itibariyle tadil edilmiş, değişiklikler veya tamamlayıcı nitelikte ilaveler yapılmış kayıtlar, şartlar ve ek belgeler anlamına gelmektedir.

Taraf sözcüğü, işbu Sözleşmenin tarafları dahil herhangi bir kişi, ortaklık, limited şirket, firma, şirket, yatırım veya vakıf fonu, tüzel kişi, hükümet, devlet yönetimi, devlet kuruluşu, dairesi, organı veya adi bir şirket veya dernek anlamına gelmektedir.

Satıcı terimi işbu sözleşme uyarınca ticari veya mesleki amaçlarla mal sunan tüzel kişiliğe haiz Petrofer Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş (‘’Petrofer’’) ‘i ifade etmektedir.

Alıcı terimi işbu sözleşme uyarınca satıcıdan bir mal veya hizmeti ticari amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi taciri (Müşteri) ifade etmektedir.

Markalı Materyaller terimi ‘’Petrofer’’ Markalarını taşıyan/ihtiva eden tüm reklam malzemeleri/materyalleri, levhalar, tabelalar ve diğer materyaller/malzemeler ve öğeler anlamına gelmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları terimi her bir durumda tescil edilip edilmediklerine bakılmaksızın Ürünlerde bulunan veya Ürünlerle ilgili olarak herhangi bir ülkedeki Petrofer Markaları ve tüm patentler, telif hakları ve veri tabanı hakları, teknik bilgiye (know-how) ilişkin haklar, alınmış telif ve patent hakları, manevi haklar veya benzer nitelikteki diğer haklar ile birlikte işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak verilmiş/tedarik edilmiş olan tüm matbuat, literatür, el kitapçıkları, materyaller veya bilgi ve yukarıda ayrı ayrı sayılan bu hakların kayıt ve tescili için yapılan tüm başvurular ve yukarıda ayrı ayrı sayılan bu kalemlerin kayıt ve tescil edilmesi durumunda geçerli olabilecek diğer tüm haklar anlamına gelmektedir.

Ürün terimi işbu sözleşme uyarınca Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satılan her nevi madeni yağ, gres ve benzeri ürünler anlamına gelmektedir.

İnternet Sitesi, Sözleşmeye konu alım-satım faaliyetinin yürütüleceği platform olan, mülkiyeti Satıcı’ya ait [www.petrofer.com.tr] alan adlı internet sitesi anlamına gelmektedir.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait [www.petrofer.com.tr] alan adlı internet sitesinden (kısaca ‘İnternet Sitesi’) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan, Sözleşme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Alıcı, Satıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden yalnızca tacir ve esnaflara (ticari kuruluşlara) yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Alıcı bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından, Alıcı belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

3.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

3.4. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan sipariş özeti ile Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

4. ÜRÜN

4.1. Bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Satıcı’nın, Türkiye portföyünde bulunan ve Satıcı’ya ait [www.petrofer.com.tr] alan adlı internet sitesinde satışa sunulan her nevi madeni yağ, gres ve benzeri ürünlerdir. Satıcı tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir ürünün satışından herhangi bir zamanda vazgeçebilecektir

4.2. Satıcı, işbu sözleşme çerçevesinde satacağı ürünlerin kalitesinin, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından belirlenmiş veya Petrofer Ürün Bilgi Formlarında belirtilen uluslararası onay ve spesifikasyonlara uygun olacağını garanti eder.

4.3. Bütün ürünler, (eğer varsa) ürün etiketinin üzerinde yazılı tarihe kadar kullanılmalıdır. Ürünün, tavsiye edilen son kullanım tarihinden sonra kullanılması durumunda bunun sonuçlarından Satıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcı, kendisine teslim edilen ürünlerin kullanma ve saklama koşullarına uygun davranacağını, bu nedenle doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.4 Satıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, uygun gördüğü her an, ambalaj ya da etiketlerin biçimi, boyutları ya da formatında değişiklik yapabilir.

4.5. Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu siparişleri karşılamak için makul ölçüler dahilinde elinden gelen gayreti gösterecek ancak siparişin tamamını kabul etmekle yükümlü olmayacaktır.

5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden sipariş edilen ürünleri ve teslim tarihi içerisinde eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.

5.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket fatura unvanı, e-posta adresi, telefon, fatura adresi, teslimat adresi, fatura bilgileri (vergi numarası, vergi dairesi) gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür. İş bu sözleşme ile Alıcı verdiği bu bilgilerin doğruluğunu önceden kabul ve taahhüt eder ve bilgilerin eksikliğinden doğabilecek her türlü sorumluğu kabul eder.

6.SİPARİŞLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Alıcının, [www.petrofer.com.tr] alan adlı internet sitesinde satışa sunulan ürünlerden sipariş ederken üye olma seçeneği bulunmaktadır. Üye olabilmek için, İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girip üyelik talebi oluşturmalıdır. Alıcının, oluşturduğu üyelik talebi Satıcı tarafından incelenir ve uygun görülür ise üyelik talebi onaylanarak Alıcıya bir e-posta ile bilgi verilir. Alıcının üyelik talebi, Satıcının İnternet Sitesi üzerinden verdiği hizmetler kapsamı dışında ise üyelik talebi kabul edilmeyebilir. Alıcı, dilerse üye olmadan da sipariş verebilecektir. Alıcı, üyelik talebi sırasında Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve gerekli diğer belgeleri onaylayarak talebini gönderir. Alıcı, üyelik talebinin onaylandığını bildirir e-postayı alması ile hesabı aktif olur ve satın alma yapabilir. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

6.2. Alıcı, sipariş etmek istediği ürünler için; ürün cinsi, adedi gibi seçenekleri işaretleyerek ürünü sepetine ekler. Alıcı sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil Türk Lirası tutarı (kredi kartına taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları ve var ise taksit sebepli vade farkı turaları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının POS (Point of Sale) terminali üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

6.3. Alıcı banka havalesi ile ürün satın alabilir. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, kredi kartı sayfasında bulunan diğer ödeme yöntemlerinden hızlı havale seçilir ve sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek havale işlemi yapılır. Hızlı havale işleminin hesaplara yansıması 10 – 30 dakika alabilir. Hesap kontrolü otomatik yapılır ve müşterinin ödemesi onaylanır. Bu aşamadan sonra Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. Sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içinde havalesi yapılmayan sipariş kayıtları iptal edilir.

6.4. Alıcı, siparişini belirledikten ve ürün bedelini ödeyerek satın alma işlemini tamamladıktan sonra, sipariş verilmiş sayılır. Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. İnternet sitesinde listelenen ürünlerin 3, 6 ve 25 gün gibi farklı tahmini teslimat tarihleri olabilir. Siparişin teslimatı, listeye Alıcı tarafından eklenmiş ürünlerin en uzun süreli teslimat tarihine göre planlanarak yapılır ve en geç 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir.

6.6. Satıcı, İnternet Sitesinde görünen ürün stokları, aynı anda aynı ürüne farklı kişilerce birden fazla sipariş geçilebileceğinden ötürü değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla nihai alınabilecek ürün stoğu, sepete atılan ürünler değil, sipariş esnasında sistemin onay verdiği ürünlerdir.

6.7. İnternet Sitesi üzerinde bir mesajlaşma modülü yer almaktadır. Bu modül, Satıcı’nın Alıcı’ya daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesini amaçlayarak hazırlanmıştır. Bu modülü kullanarak Alıcı, internet sitesi üzerindeki trafiği ve internet sitesine girişte kullandığı cihaz, tarayıcı, lokasyon ve benzeri bilgileri Satıcı ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder.

6.8. Satıcı, internet sitesi üzerinden Alıcı’ya sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.

6.9. İnternet Sitesi en iyi şekilde Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır. Diğer web tarayıcılarından yapılan işlem ve gösterimler ile ilgili hatalardan Satıcı sorumlu değildir.

7. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara ÖTV, KDV ve GEKAP dahildir.

7.2. Satıcı, internet sitesi üzerinden satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.3. Alıcı’nın, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

8.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcı’nın sipariş sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, "Teslimat Bilgileri" ve "Alıcı" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Alıcı, teslim anında teslime ilişkin sevk irsaliyesini kimlik ibrazı ile imzalamak ile yükümlüdür.

8.3. Alıcı'nın işbu maddede yer alan bildirim / bilgi verme ile ilgili yükümlülüklerine uymaması durumunda meydana gelebilecek zarardan Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı, ürünün emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak uygun donanımı / araçları sağlamayı taahhüt eder. Ürüne ait her türlü risk ve sorumluluk, ürünün varış yerine ulaşması ile birlikte Alıcı’ya geçecektir.

8.4. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Fakat, Satıcı İnternet Sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

8.5. Teslimat; sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesi ve Alıcıya Sipariş & Ödeme Onay e-postası gönderildikten sonra yapılır. İnternet Sitesinde listelenen ürünlerin gruplarına göre 3, 6 ve 25 gün gibi farklı tahmini teslimat tarihleri olabilir. Siparişin teslimatı, listeye Alıcı tarafından eklenmiş ürünlerin en uzun süreli teslimat tarihine göre planlanarak yapılır ve en geç 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir.

8.6. Genel kural olarak, Alıcı tarafından satın alınan ürünler, listede bulunan ürünlerin en uzun tahmini teslimat tarihine göre tam sipariş olarak teslim edilecektir.

8.7. Hafta sonu günleri ile resmî tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

8.8. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcı’nın teslimat adresinde olmamasından doğabilecek ekstra nakliye bedellerinden ve gecikmelerden Alıcı sorumlu olup, Satıcı sorumlu değildir.

8.9. Teslimat şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler ve benzeri durumlarda belirtilen teslim süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Alıcı, Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler Alıcı’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri Satıcı’ya derhal bildirilmelidir.

8.10 Ürünün gönderildiği ambalajın zarar görmüş olması halinde teslim alınmayarak teslimat şirketi yetkilisine tutanak tutturulması Alıcı’nın sorumluluğundadır. Eğer teslimat şirketi yetkilisi ambalajların hasarlı olmadığı görüşünde ise, ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesi Alıcı sorumluluğundadır.

8.11. Ürünler, Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra teslimat şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Ürünler kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı’ya bildirilmelidir.

8.12. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirir. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü içinde kendisine ödeme türüne göre aynı şekilde iade edilir.

9. AYIPLI ÜRÜN ve İADE KOŞULLARI

9.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla yükümlüdür.

9.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 2 (iki) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

9.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

9.4. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, ambalajları açılmaksızın ve fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

9.5. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, ambalaj açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

9.6. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde ürünün ambalajının açılmamış olması kaydıyla ayıplı ürünü değiştirerek Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder.

9.7. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden üretim imkanının olmaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder. Bu takdirde ücret iadesi Alıcı’nın iade talebinden itibaren 30 (Otuz) iş günü içinde yapılacaktır.

9.8. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

10. SATICI’NIN BEYANLARI

10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün ile promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

10.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın yapacağı hatalardan, verdiği bilgilerdeki eksikliklerden Satıcı sorumlu tutulamaz.

10.3. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

10.4. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

10.5. Satıcı’nın Sözleşmeden doğan hak veya yetkilerinden herhangi birini kullanmamış olması, bu hakkından vazgeçtiği veya feragat ettiği anlamına gelmez. Satıcı Sözleşmeden doğan haklarını dilediği zaman kullanmakta serbesttir.

10.6. İşbu Sözleşme kapsamında kalan konularla ilgili olarak idari makamlar tarafından alınan karar, uygulamaya konan mevzuat veya benzeri idari tasarruflar neticesinde Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında kalan yükümlülüklerinden herhangi birisini kısmen veya tamamen yerine getirmesinde bir engel oluşur veya işbu Sözleşme şartlarına göre taraflar arasında varılacak bir mutabakatla değişiklik yapılması zorunluluğu hasıl olur ise, Satıcı durum ve şartlara göre münhasıran kendi inisiyatifinde olmak üzere işbu Sözleşme gereğince yapması gereken işlem ve edimleri mutabakat sağlanıncaya kadar dilediği müddetle tek taraflı askıya alabilir ya da gerek gördüğü taktirde herhangi bir tazminatla mükellef olmaksızın işbu Sözleşmeyi Satıcı tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Alıcı, Satıcı’nın bu hakkına muvafakat ettiğini şimdiden gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

11. İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM, HESAP BİLGİLERİNİN KORUNMASI

İnternet sitesinden üye olarak ürün satın almayı tercih eden Alıcı için, Alıcı’nın bir kullanıcı adı ve şifre oluşturması gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi sadece Alıcı belirler ve Alıcı’ya özeldir. Kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği ve gizliliği tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı’nın kullanıcı adı ve şifresiyle farklı kişi veya kurumların internet sitesi içerisinde yapacakları her türlü faaliyetten tamamen Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı, kendisi dışında herhangi birinin, Alıcı kullanıcı adı ve şifresiyle internet sitesine giriş yaptığını fark etmesi durumunda derhal Satıcı’ya bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, internet ortamında hiçbir verinin yüzde yüz güvenli olmadığını, Satıcı’nın en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullansa da bilgilerin kötü niyetli üçüncü şahıslarca kullanımına ait risklerin bulunduğunu ve bunda Satıcı’ya yüklenebilecek bir sorumluluk bulunmadığını bilir ve kabul eder.

12.MÜCBİR SEBEPLER

12.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, ekonomik kriz, savaş, terör, ayaklanma, salgın, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim, dağıtım ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri, bilgi-işlem sistemlerine saldırı vb.) olarak kabul edilir.

12.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

13. GENEL İŞ İLKELERİ ve SAĞLIK-EMNİYET-ÇEVRE İLKELERİ

Alıcı, İnternet Sitesinden sipariş işbu Sözleşmeyi ve Sözleşme ekindeki Genel İş İlkelerini ve Sağlık, Emniyet, Çevre ilkelerini hiçbir itirazda bulunmaksızın aynen kabul etmiş olduğunu ve işbu Sözleşme süresinde bu ilkelere aynen uyacağını gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

14. KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

14.1. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak, işbu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak rüşvetin ve kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili her türlü yasa, yönetmelik, kural ve gerekliliklerin farkındadır ve bunlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

14.2. Alıcı, Sözleşmenin konusunu oluşturan işlerin faaliyeti sırasında elde ettiği kazancın hiçbir surette suç eylemlerinin eseri olarak elde edilmediğini ve bu meyanda kara paranın aklanmasına ilişkin yasaların ihlal edilmediğini beyan ve taahhüt eder.

14.3. Eğer ki Satıcı, güvenilir delillerin ışığında ve kendi düşüncesi kapsamında Alıcı’nın bu maddenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiği sonucuna varırsa Satıcı, işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

15. SATICI MARKALARI, TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FORMÜLLERİ

15.1. Satıcı tarafından işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak verilen tüm Fikri Mülkiyet Haklarının ve Markalı Patentli Materyallerin veya literatürün mülkiyeti Petrofer’e ait olacak ve bu şekilde kalacaktır. Alıcı’nın söz konusu Fikri Mülkiyet Hakları ve Markalı Patentli Materyaller ve literatür üzerinde hiçbir mülkiyet veya hak talep etme yetkisi bulunmamaktadır ve Alıcı kendi bağlı kuruluşlarının veya temsilcilerinin de herhangi bir mülkiyet veya hak talebinde bulunmamalarını sağlayacaktır.

15.2. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ürünlerin reklam ve tanıtımlarında sergilenebilecek olan yegâne markalar veya ticari unvanlar Satıcı tarafından belirtilen Petrofer Markalarıdır. Satıcı tarafından açıkça öngörülen veya talep edilen hususlar dışında, işbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus Alıcı’ya Petrofer Markalarından herhangi birisini herhangi bir ürüne uygulama ve Petrofer Markalarını Ürünlerle ilgili olarak kullanma hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Alıcı bu ürünleri üçüncü kişilere satamaz.

15.3. Alıcı, işbu sözleşmeye konu ürünleri sadece kullanma amaçlı satın alabilir ve üçüncü kişilere satamaz.

16. DEVİR

16.1. Alıcı bu Sözleşme ve eklerindeki hak, yükümlülük ve yetkilerini Satıcı’nın yazılı izni olmadıkça kısmen veya tamamen başkasına devir veya temlik etmeyeceğini taahhüt eder.

16.2. Satıcı’nın tüzel kişiliğinin değişmesi veya Satıcı’nın herhangi bir taraf ile ortaklık tesis etmesi veya Satıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerini bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte üçüncü kişiye devretmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme ve eklerinin gerek değişen tüzel kişilik ve/veya ticari unvan sahibi ile gerek kurulan ortaklık ile gerekse işbu Sözleşme ve eklerini devralan üçüncü kişi ile devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.

17. BİLDİRİMLER

17.1. İşbu Sözleşme altındaki herhangi bir bildirim, Türkçe ve sadece yazılı olarak yapılacaktır.

17.2. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Alıcı’ya yollanan bildirimler, Alıcı’nın bildirdiği adres ve e-posta adresine gönderilecektir.

17.3. Taraflardan her biri, belirtilen adreslerinde değişiklik olduğu taktirde, bunu 15 (on beş) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde, aşağıda belirtilen adreslere yapılacak bilcümle tebligatlar geçerli addolunur.

18. ÇEVRE VE EMNİYET

Alıcı, Satıcı ürünlerini Çevre Kanunu ve sair çevre mevzuatına, atık yağ toplama yönetmeliğine uygun olarak kullanmayı ve çevre kirlenmesi ile ilgili her türlü talepten Satıcı’yı beri kılmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. GEÇERSİZLİK VE FERAGAT ETMEME

İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisi herhangi bir yerde geçerli olan kanunlar uyarınca herhangi bir zamanda geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz hale geldiği takdirde, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin ilgili yerde yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilir niteliği bu durumdan etkilenmeyecek ve Sözleşmenin tamamının başka yerlerdeki geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmeyecektir. Ayrıca Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı veya bazı haklarını kullanmamış olması bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmeyecek olup, Satıcı’nın Sözleşmeden doğan her türlü hakkını dilediği zaman ileri sürebileceğinde mutabıktırlar.

20. GİZLİLİK

20.1. Satıcı ve Alıcı diğer tarafın önceden yazılı iznini almadan ve yürürlükte olan kanunun gerektirdiği durumlar dışında, (a) diğer Tarafın faaliyetleri, süreçleri veya ekipmanları ile ilgili veriler, haritalar, kayıtlar, raporlar, çizimler, şartnameler, formüller, teknik bilgiler ve bilgisayar programları/yazılımlar da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan mülkiyet hakkına tabi ve ticari olarak hassas olan bilgilerini (“Gizli Bilgiler”) bu Sözleşme ile bağlantılı olarak söz konusu Gizli Bilgileri bilmesi gereken ve bu gizlilik yükümlülüklerinin kendileri açısından bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul eden görevlileri, çalışanları, temsilcileri, Bağlı Kuruluşları veya alt yüklenicileri dışında hiç kimseye açıklamayacak veya (b) diğer Tarafın Gizli Bilgilerini işbu Sözleşmenin sürdürülmesi dışına başka bir amaç için kullanmayacaktır.

20.2. Yukarıda belirtilen yükümlülükler, aşağıda belirtilenler dışında, söz konusu Gizli Bilgilerin açıklandığı veya alıcı Tarafça elde edildiği tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerli olacaktır.

a) Alıcı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesine bağlı olmaksızın kamuya mal olmuş veya literatürün bir parçası haline gelmiş olan bilgiler; veya

b) Bu Sözleşme uyarınca alındığı zaman itibariyle Alıcı Tarafça bağlayıcı gizlilik yükümlülüğü olmadan yasal olarak bilinen bilgiler; veya

c) Alıcı Tarafa söz konusu bilgileri yasal olarak uhdesinde bulunduran ve bu bilgilerle ilgili gizlilik yükümlülüğü bulunmayan üçüncü bir şahıs tarafından (diğer Taraf adına açıklama yapanın dışında) açıklanmış olan bilgiler; veya

d) Alıcı Tarafça bu Sözleşme uyarınca alınan veya elde edilen Gizli Bilgilerden bağımsız olarak geliştirilen bilgiler.

20.4. Bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine, ALICI Taraf açıklayan Taraftan elde edilmiş veya açıklayan Tarafça (veya açıklayan Taraf adına) verilmiş olan Gizli Bilgilerin kendi uhdesinde bulunan bütün kopyalarını açıklayan Tarafa talep halinde teslim edecektir.

21. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, birbirleri tarafından aktarılan bilgilerden gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin, tüzel kişilere ilişkin olmakla birlikte gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin kişisel veri olduğunu, bu bilgilerin 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun olarak ve bu sözleşmedeki şartlarla işleneceğini kabul eder.

Taraflar; birbirlerinin aktardığı kişisel verileri, iş bu Sözleşme’ye ilişkin hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hâle getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, birbirlerinin aktarmış olduğu kişisel verilere, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince çıkarılacak tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde iş bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, birbirlerinin aktarmış olduğu kişisel verilere, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince çıkarılacak tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde iş bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

22. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmadığından damga vergisine tâbi değildir.

23. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

23.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

23.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

Up