Petrofer Üyelik Sözleşmesi

PETROFER Türkiye » Petrofer Üyelik Sözleşmesi

Petrofer Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

1- www.petrofer.com.tr internet sitesi üzerinden faaliyetlerini yürüten ’İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10008 Sokak No:1 Çiğli - İZMİR/TÜRKİYE adresinde mukim Petrofer Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle “Petrofer” olarak anılacaktır).

2- www.petrofer.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu Petrofer’in www.petrofer.com.tr isimli internet sitesinden ÜYE’nin faydanlanma şartlarının belirlenmesidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Üye, www.petrofer.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Petrofer’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2- Üye, Petrofer tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Petrofer’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Petrofer’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Üye, www.petrofer.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Petrofer’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2- Üye, Petrofer tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Petrofer’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Petrofer’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3- Petrofer üyelik müracaatı akabinde belirlemiş olduğu kriterler kapsamında üyenin üyelik talebini değerlendirerek üyeliği kabul ya da red hakkına sahiptir.

4- Üye www.petrofer.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

6- www.petrofer.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Petrofer ile hiçbir ilgi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Petrofer’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7- Petrofer, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.petrofer.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Petrofer’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

9- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Petrofer’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Petrofer’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10- Petrofer’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Petrofer’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

11- www.petrofer.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Petrofer’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

12- Petrofer tarafından www.petrofer.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

13- Petrofer kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Petrofer, üyenin www.petrofer.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

14- Petrofer’e üye olan kişi veya firma yetkilisi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Petrofer’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Petrofer’in kendisi ile internet, telefon, sms ve bunun gibi iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Petrofer’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Petrofer’in web sitesinde bulunan iletişim numarasını aramak suretiyle iletebilir.

15- Petrofer, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Petrofer’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak,

(b) www.petrofer.com.tr web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

16- Petrofer web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Petrofer web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

17- Petrofer, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Petrofer web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

18- Petrofer, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

19- Taraflar, Petrofer’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

20- Petrofer, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya sms almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu işlemini Petrofer’in web sitesinde bulunan iletişim numarasını aramak suretiyle gerçekleştirebilecektir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Petrofer tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Petrofer üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, birbirleri tarafından aktarılan bilgilerden gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin, tüzel kişilere ilişkin olmakla birlikte gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin kişisel veri olduğunu, bu bilgilerin 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun olarak ve bu sözleşmedeki şartlarla işleneceğini kabul eder.

Taraflar; birbirlerinin aktardığı kişisel verileri, iş bu Sözleşme’ye ilişkin hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hâle getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, birbirlerinin aktarmış olduğu kişisel verilere, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince çıkarılacak tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde iş bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Up